Перелік категорій дітей, які мають право на першочергове зарахування до закладу дошкільної освіти

Згідно п.10 Положення про заклад дошкільної освіти (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 №86) першочергово  до ЗДО зараховуються діти, які:

1) проживають на території обслуговування ЗДО ;

2) є рідними братами або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в цьому ж ЗДО;

3) є дітьми працівників цього ж дитсадка;

4) належать до категорій дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку, сенсорними та фізичними порушеннями;

5) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, а також усиновлених дітей (якщо батьки не зберігають таємницю усиновлення);

6) перебувають у складних життєвих обставинах та знаходяться на обліку в службах у справах дітей;

7) діти з числа внутрішньо переміщених осіб або мають статус дитини, яка постраждала від воєнних дій і збройних конфліктів;

8) мають право на першочергове зарахування до ЗДО  відповідно до закону, а саме діти:

* які належать до потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи (п.2 ч.13 ст.30, ст.20, 21, 22 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 №796-ХІІ);

* військовослужбовців (ч.4 ст.13 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20.12.1991 №2011-ХІІ);

* військовослужбовців військової прокуратури (ч.4 ст.83 Закону України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 №1697-VII);

* загиблих (померлих) під час виконання службових обов'язків осіб рядового і начального складу служби цивільного захисту (п.1 ст.1212 Кодексу  цивільного захисту України);

* працівників дипломатичної служби, які перебувають у довготерміновому відрядженні  (ч.3 ст.34 Закону України "Про дипломатичну службу" від 07.06.2018 №2449-VIII);

* військовослужбовців Національної гвардії України  (ст.21 Закону України "Про Національну гвардію України) від 13.03.2014 №876- VII);

* військовослужбовців Служби безпеки України (ст.27  Закону України "Про службу безпеки України").

 

      Батьки мають пред'явити оригінал документа, що підтверджує  право на першочергове зарахування дитини до ЗДО.

      Якщо це не підтверджено, дитину зараховують на загальних підставах.

      Після зарахування до ЗДО дітей, які належать до категорій, визначених в п.10 Положення,  здійснюється зарахування  на вільні місця інших дітей.

uCoz